+31 45 574 32 26 info@kuiten-hsconsultancy.nl

Ergonomie

ergonomie is belangrijk

beeldmark-abs

INTERESSE?

Bent u gëintereseerd in één van onze diensten? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

ERGONOMIE

Analyse van ergonomische problemen
Heeft u tijdens uw risico-inventarisatie- en evaluatie ergonomische knelpunten gesignaleerd? Zo ja, dan heeft u ook gemerkt dat de oplossing niet voor de hand ligt. Simpelweg omdat de oorzaak niet altijd even helder is.

Kuiten Health and safety consultancy is gespecialiseerd in het opsporen van risico’s voor fysieke overbelasting (bijv. m.b.t. beeldschermwerk, repetitieve handelingen, rugbelasting), zowel in de industrie alsook in de zakelijke dienstverlening. Wij beschikken over de juiste apparatuur om spierbelasting tijdens het werk te meten, te registreren en te evalueren. De analyse resulteert in een schriftelijke rapportage die in uw bedrijf wordt toegelicht.

Aanpassing van werkplekken
Klachten zijn vaak het gevolg van een slechte opstelling van de werkplek. Aanpassingen zijn noodzakelijk maar moeten doordacht worden doorgevoerd. Het aanpassen is een interactief proces tussen de medewerker en de ontwerper.Kuiten Health and safety consultancy treedt hierbij enerzijds sturend op en anderzijds als intermediair. De betrokkenheid van de medewerker is essentieel voor het welslagen.

Training van medewerkers
Het aanpassen van werkplekken is slechts één deel van ergonomie. Vervolgens moeten de medewerkers leren om op een juiste wijze het werk uit te voeren.Kuiten Health and safety consultancy heeft veel ervaring met dergelijke trainingsprogramma’s. Trainingen vinden altijd plaats op de werkplek. Na enkele maanden vindt een evaluatie plaats. Deze trainingen zijn zowel toepasbaar in de zakelijke sector, zorgsector alsook in de industriële sector.

Projectbegeleiding
Ergonomie moet een bedrijfscultuur worden. Hiervoor moeten alle niveaus in uw organisatie van het belang overtuigd zijn. Het is aan te bevelen om te werken met duidelijk afgebakende projecten. Deze projecten leiden uiteindelijk tot een verbeterplan.Kuiten Health and safety consultancy gaat hiermee vervolgens aan de slag en begeleidt uw bedrijf bij het doorvoeren van het verbeterplan zoals de voortgangbewaking van plannen, ontwikkeling en uitvoering van trainingen, aanbieden van ergonomische instrumenten en het evalueren van plannen. Wij garanderen dat de gestelde doelen worden behaald.

Advies bij ontwerp en inrichting
Het is belangrijk dat bij het ontwerp van een machine wordt gedacht aan de operator die de machine moet bedienen.Kuiten Health and safety consultancy geeft u ergonomisch advies bij het ontwerp en wanneer nodig tijdens de ontwikkelingsfase. Bij de inrichting van kantoren moet rekening worden gehouden met een breed scala van ergonomische principes. Hierbij speelt de wet ook een belangrijke rol. Werknemers voelen zich prettiger en presteren beter in een aangepaste werk- of kantooromgeving. Tijdig advies en tijdige aanpassingen voorkomen grote investeringen achteraf.

Workshops
Kuiten Health and safety consultancy organiseert op verzoek van o.a. bedrijven, adviesbureaus, architecten, opleidingscentra, verzekeraars e.d. workshops. Doelgroepen zijn: preventieadviseurs, bedrijfsartsen, ergonomen, ontwerpers, P&O-functionarissen, bedrijfsfysiotherapeuten etc.

Onderwerpen die hierbij aanbod komen zijn: RSI, beeldschermwerk, rugbelasting, ergonomie en veilig tillen.

De workshops worden georganiseerd in samenwerking met internationaal erkende organisaties, gespecialiseerd in ergonomie. Men werkt in kleine groepjes om naast de theoretische achtergronden ook tijd te kunnen besteden aan demonstraties en praktijksituaties.

Deskundigen
Kuiten Health and safety consultancy maakt bij de uitvoering van genoemde diensten gebruik van een team van deskundigen die zowel nationaal als internationaal hun sporen hebben verdiend. Zij beschikken allemaal over een universitaire achtergrond en vele jaren ervaring met wetenschappelijk onderzoek.

Kuiten HS Consultancy

Kuiten health and safety consultancy werkt met een netwerk van ervaren adviseurs en trainers waaruit zij kan putten. Dat maakt het mogelijk om voor ieder vraagstuk de juiste expertise in te schakelen. De geselecteerde adviseurs werken onder de leiding en verantwoordelijkheid van Rob Kuiten RHVK.