+31 45 574 32 26 info@kuiten-hsconsultancy.nl

RI & E

RI&e Voor Of Door u

beeldmark-abs

INTERESSE?

Bent u gëinteresseerd in één van onze diensten? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

RISICO- INVENTARISATIE & EVALUATIE

Iedere werkgever is wettelijk verplicht de arbeidsrisico’s in het bedrijf te inventariseren en schriftelijk vast te leggen. Het uitvoeren van deze risico-inventarisatie geldt nog steeds voor iedere organisatie. De risico’s kunnen in kaart worden gebracht door middel van een risico-inventarisatie en evaluatie kortweg RI&E.

Risicobeheersing
De RI&E is de basis van uw Arbo- of veiligheidsbeheerssysteem. Op basis van de RI&E kan namelijk de concrete invulling van uw zorgsysteem worden bepaald ten aanzien van bijvoorbeeld voorlichting, instructie, persoonlijke beschermingsmiddelen, beveiliging, veiligheidssignalering en diensten van uw arbodienst. De RI&E is continue aan verandering onderhevig. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in de bedrijfsvoering, werkmethodes, werkomstandigheden etc.

Externe deskundigheid
De werkgever mag zelf de RI&E uitvoeren maar kan hiervoor ook medewerkers aanwijzen. Daarnaast kan de uitvoering ook worden uitbesteed aan externe deskundigheid. Een gecertificeerde arbodienst of kerndeskundige zal uiteindelijk de RI&E moeten toetsen.

Ondersteuning door Kuiten Health and safety consultancy
Kuiten Health and safety consultancy kan de RI&E voor u uitvoeren. Op deskundige en systematische wijze worden de risicogebieden blootgelegd en vastgelegd in een overzichtelijke rapportage. Hierbij maken wij gebruik van de doorKuiten Health and safety consultancy ontwikkelde methodes of methodes die zijn ontwikkeld door uw eigen brancheorganisatie.

Rapportage
De rapportage geeft een totaaloverzicht van berekende en gekwalificeerde risico’s inclusief een Plan van Aanpak. De resultaten stellen u in staat om actief uw risico’s te beheersen en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Kuiten HS Consultancy

Kuiten health and safety consultancy werkt met een netwerk van ervaren adviseurs en trainers waaruit zij kan putten. Dat maakt het mogelijk om voor ieder vraagstuk de juiste expertise in te schakelen. De geselecteerde adviseurs werken onder de leiding en verantwoordelijkheid van Rob Kuiten RHVK.