+31 45 574 32 26 info@kuiten-hsconsultancy.nl

VCA, VCU & VCO

IMPLEMENTATIE ZORGSYSTEMEN

“De enige constante is verandering”

Een stelling waar de consultants van Kuiten HS Consultancy niet meer van schrikken. Wel een stelling waar managers mee te maken hebben. De ervaring leert dat organisaties blijven ontwikkelen en leren.

Leren, veranderen en ontwikkelen zijn inmiddels ingeburgerde begrippen. Maar tegelijkertijd begrijpen wij maar al te goed dat het niet eenvoudig is om vorm te geven aan organisatorische en individuele verandering en ontwikkeling. Vaak bekruipt managers het gevoel van onduidelijkheid en onzekerheid. Veel gehoorde kreten zijn: “Ben ik nog wel in, is dat niks voor ons, is dat belangrijk, wat als we het niet doen?”

De consultants van Kuiten HS Consultancy zijn door ervaring en deskundigheid in staat om uw organisatie te ondersteunen bij de implementatie van een zorgsysteem gericht op veiligheid, gezondheid, milieu of kwaliteit. Zij adviseren en begeleiden u bij het eventueel schrijven van procedures en handboeken. Tevens helpen zij u bij de implementatie van het veranderingsproces in uw organisatie zoals:

Certificaten voor uw bedrijf

beeldmark-abs

INTERESSE?

Bent u gëinteresseerd in één van onze diensten? Of wilt u meer informate? Neem dan contact met ons op.

VCA

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu)

De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Een belangrijk kenmerk van VCA is dat er jaarlijks wordt gecontroleerd of de certificaathouder (=aannemer) nog aan alle VCA-eisen voldoet. De aannemer staat als het ware “onder toezicht” van de certificatie-instelling die het certificaat heeft verstrekt

VCU

Er is ook een Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties (VCU). Dit systeem is voortgekomen uit VCA en is daar ook op gebaseerd. VCU is een procedure voor de certificering van het veiligheidsbeheersysteem van uitzendorganisaties en is bedoeld voor het uitzenden van personeel naar:

  • opdrachtgevers die VCA opleggen
  • bedrijven met een VCA-certificaat

VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van uitzendorganisaties die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

Een VCU-certificaat is bedoeld voor uitzendorganisaties die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in risicovolle omgeving zoals: werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlokaties.

VCO

De VCO is een uniforme, op de VCA afgestemde structuur die een optimale wisselwerking tussen VCA-gecertificeerde opdrachtnemers en opdrachtgever mogelijk maakt en die zo toegevoegde waarde geeft aan de VGM-zorg voor medewerkers van opdrachtnemers bij opdrachtgever.

De toepassing van en het voldoen aan de eisen van de VCO stelt de opdrachtgever in staat hun prestaties met betrekking tot de VGM-zorg voor derden te meten en te verbeteren.

Doelgroep:
De VCO is bedoeld voor opdrachtgevers die risicovolle werkzaamheden laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde opdrachtnemers op de eigen vaste locatie met eigen regels en toezicht, en voor opdrachtgevers die risicovolle werkzaamheden willen laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde opdrachtnemers op tijdelijke of wisselende locaties.

Gebruik van de VCO:
De VCO is opgebouwd in de vorm van een checklist op basis waarvan een opdrachtgever het gevoerde VGM-beleid kan toetsen en waar nodig verder kan ontwikkelen. De toetsingscriteria sluiten naadloos aan bij de VCA-eisen zoals gesteld aan opdrachtnemers. Indien wordt voldaan aan de criteria dan zijn de juiste voorwaarden geschapen om de VCA-gecertificeerde opdrachtnemer zijn werkzaamheden veilig te laten uitvoeren.

Kuiten HS Consultancy

Kuiten health and safety consultancy werkt met een netwerk van ervaren adviseurs en trainers waaruit zij kan putten. Dat maakt het mogelijk om voor ieder vraagstuk de juiste expertise in te schakelen. De geselecteerde adviseurs werken onder de leiding en verantwoordelijkheid van Rob Kuiten RHVK.